Basisschool Op Weg
Vakanties Bieb Op School
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg bij Op Weg 

Ontwikkeling van leerlingen
Wij monitoren de ontwikkeling van leerlingen door methodetoetsen, leerlinggesprekken, gesprekken met ouders en/of externen en CITO leerlingvolgsysteem, waarbij we halfjaarlijkse toetsen afnemen. 
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen maken we gebruik van SCOL.
We brengen de opbrengsten in kaart op kind-, groeps- en schoolniveau. De uitslagen van toetsen worden gebruikt om passend onderwijs vorm te geven, om het onderwijsaanbod in de groep af te stemmen en te sturen.

Op onze school gaan we niet uit van onderwijsbeperkingen, maar van onderwijsbehoeften:
Wat heeft een kind nodig om een leerdoel te behalen? Dat is ons uitgangspunt van handelen.

We kunnen onderwijsbehoeften verdelen in:
- instructie- en ondersteuningsbehoeften
-instructiebehoeften die horen bij het didactische domein; het leren van schoolse vakken.
- ondersteuningsbehoeften die horen bij het pedagogische domein: leren van gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden.


Passend onderwijs
Basisschool Op Weg heeft de ambitie om onderwijs zoveel mogelijk binnen de groep te geven. Het kan zijn dat leerlingen meer nodig hebben. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in kaart gebracht hoe kinderen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. Hierin geven wij aan welke mogelijkheden, grenzen en ambities wij hebben ten aanzien van de ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Om tegemoet te komen aan specifieke ondersteuningsvragen van kinderen werken wij samen met samenwerkingsverband Stromenland.  Hieronder wordt in een 
korte animatie uitgelegd op welke ondersteuning een kind kan rekenen. 

Passend onderwijs | SPO Condor

Animatie Samenwerkingsverband Stromenland - YouTube