Basisschool Op Weg
Vakanties Bieb Op School
Kalender
<
Juli
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Aanmelden

Aanmelding nieuwe leerling

De informatieavond voor nieuwe kleuters, gepland op 29 januari. 
Binnenkort komt er in het dorp een poster te hangen met informatie. Aanmelden kan vanaf elke leeftijd, maar zeker vanaf 3 jaar. Dit kan via directie@op-weg.nl.

Via o.a. weekblad 'De Rozet' worden ouders geïnformeerd over een informatieavond voor nieuwe leerlingen. Op het moment is er ook een Polderkrant met informatie over Op Weg.

Tijdens deze avond vertellen leerkrachten van de groepen 1/2 en de directeur over basisschool Op Weg en de werkwijze in de groepen. Hierna kunt u uw kind(eren) aanmelden. Daarna volgt een inloopochtend waar ouders kennis kunnen maken met de manier van werken bij ons op school. De aanmelding kan ook dan nog gebeuren.
Het aanmeldingsformulier vindt u hieronder:
aanmeldformulier OP WEG

Ouders krijgen na aanmelding een formulier toegestuurd, dat ze samen met het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal invullen en terugsturen. De leerkrachten verdelen daarna de kinderen over de groepen.
Tot slot volgt dan nog een gesprek met de leerkracht van de groep waarin het kind is geplaatst, waarbij een vertegenwoordiger van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en de ouders aanwezig zijn.

procedure van aanmelding nieuwe kleuters.pdf

Mocht u meer informatie wensen, mail dan naar directie@op-weg.nl
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor een tussentijdse aanmelding.
U kunt ook bellen naar 024 - 663 16 45