Basisschool Op Weg
Vakanties Bieb Op School
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Visie van onze school

Visie van onze school
          
Algemeen

Op Weg  werkt vanuit de visie: Samen in spel en onderzoek op weg

Specifieke schoolkleur: "Samen in spel en onderzoek Op Weg".

Missie en visie
Visie:  "Samen OP WEG in spel en onderzoek"
Ontwikkelingsgericht onderwijs:
Basisschool Op Weg biedt voor de ontwikkeling van onze kinderen een veilige en geborgen school omgeving. Onze basisschool is er niet alleen om de leerlingen de schoolvakken aan te bieden. Wij leveren als dorpsschool ook een bijdrage aan de opvoeding van de kinderen. Dit doen we door leerlingen serieus te nemen en respect te tonen voor hun inbreng. We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren samenwerken en leren om eigen verantwoordelijkheid te dragen. We willen dat leerlingen positief denken over zichzelf en de ander. Leerlingen maken we bewust van de wereld om hen heen en we leren ze open te staan voor andere culturen. Het maken van goed onderwijs kan alleen door betrokkenheid en betekenis te creëren. Deze actieve betrokkenheid is concreet zinvol voor iedereen die bij Op Weg werkt of leert. Het naar buiten gericht zijn, zorgt voor deze permanente ontwikkeling.

Ontwikkelingsgericht onderwijs
Binnen onze school realiseren we het bovengenoemde door in ons onderwijs de kenmerken van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) zichtbaar te maken. OGO kenmerkt zich door de zogenaamde drie B's van Betekenis, Bemiddeling en Betrokkenheid: door de inhoud van de activiteiten Betekenisvol te maken voor de leerlingen waarbij de leerkracht een Bemiddelende rol in neemt, creëren wij Betrokkenheid bij onze leerlingen.
OGO richt zich op drie pijlers van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen: zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn en emotioneel vrij zijn. Als een kind deze drie pijlers bezit staat de weg open voor verdere ontwikkeling. OGO richt zich dan ook op de totale ontwikkeling van een kind.
 
Dit willen we bereiken door:
  • De leerkrachten sluiten aan bij de zone van de naaste ontwikkeling (omgeving).
  • De leerkrachten hebben kennis van de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht werken en passen ze toe. De leerkrachten werken in thema's en minilessen, passen het directe instructiemodel toe in hun dagelijks werken.
  • Zelfvertrouwen op te bouwen en sociaal emotioneel vrij zijn.
  • Zelfstandig werken en zelfstandig leren waarbij de leerlingen leren zelfstandig en zelfverantwoordelijk om te gaan met hun taken en een eigen inbreng hebben.
  • Uitgaan van verschillen in ontwikkeling en er bewust mee omgaan.
  • Betekenisvolle activiteiten aan te bieden door de leerkracht.
  • Betrokkenheid van de leerling bij activiteiten te verwerven.
  • Als leerkracht stuur en bemiddel je in de ontwikkeling van de leerling.  
  •  

Educatief ouderschap  

Kinderen leren thuis, en op school, Daarom is er geen scherp onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid van ouders en school. Leerkrachten hebben ook een opvoedende taak en ouders een onderwijsondersteunende. Daarom moeten ouders en leerkrachten goed contact hebben. Dan kunnen ze heldere afspraken maken over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Als ouders betrokken zijn kunnen hun kinderen op school ook beter presteren.
Om taken goed uit te voeren vinden wij een educatief partnerschap met ouders noodzakelijk.