Basisschool Op Weg
Vakanties Bieb Op School
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Visie van onze school

Visie van onze school
          
Algemeen

Op Weg  werkt vanuit de visie: Samen in spel en onderzoek op weg

 Missie
"Op Weg" biedt voor de ontwikkeling van onze kinderen een veilige en geborgen omgeving . Onze leerlingen gaan met plezier naar school en groeien op tot kinderen met zelfvertrouwen en een positieve houding . Dit uit zich in respect voor de medemens en een open blik naar alles om zich heen. Het kind wordt goed voorbereid om het vervolgonderwijs en de maatschappij binnen te stappen.
 

Specifieke schoolkleur: "Samen in spel en onderzoek Op Weg".

Ontwikkelingsgericht onderwijs
Binnen onze school realiseren we het bovengenoemde door in ons onderwijs de kenmerken van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) zichtbaar te maken. OGO kenmerkt zich door de zogenaamde drie B's van Betekenis, Bemiddeling en Betrokkenheid: door de inhoud van de activiteiten Betekenisvol te maken voor de leerlingen waarbij de leerkracht een Bemiddelende rol in neemt, creëren wij Betrokkenheid bij onze leerlingen.
OGO richt zich op drie pijlers van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen: zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn en emotioneel vrij zijn. Als een kind deze drie pijlers bezit staat de weg open voor verdere ontwikkeling. OGO richt zich dan ook op de totale ontwikkeling van een kind.
 
Dit willen we bereiken door:
  • De leerkrachten sluiten aan bij de zone van de naaste ontwikkeling (omgeving).
  • De leerkrachten hebben kennis van de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht werken en passen ze toe. De leerkrachten werken in thema's en minilessen, passen het directe instructiemodel toe in hun dagelijks werken.
  • Zelfvertrouwen op te bouwen en sociaal emotioneel vrij zijn.
  • Zelfstandig werken en zelfstandig leren waarbij de leerlingen leren zelfstandig en zelfverantwoordelijk om te gaan met hun taken en een eigen inbreng hebben.
  • Uitgaan van verschillen in ontwikkeling en er bewust mee omgaan.
  • Betekenisvolle activiteiten aan te bieden door de leerkracht.
  • Betrokkenheid van de leerling bij activiteiten te verwerven.
  • Als leerkracht stuur en bemiddel je in de ontwikkeling van de leerling.  

Educatief ouderschap  

Kinderen leren thuis, en op school, Daarom is er geen scherp onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid van ouders en school. Leerkrachten hebben ook een opvoedende taak en ouders een onderwijsondersteunende. Daarom moeten ouders en leerkrachten goed contact hebben. Dan kunnen ze heldere afspraken maken over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Als ouders betrokken zijn kunnen hun kinderen op school ook beter presteren.
Om taken goed uit te voeren vinden wij een educatief partnerschap met ouders noodzakelijk.